Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

 

Ši programa yra tęstinio profesinio mokymo programa, kurią gali rinktis asmenys, turintys mažiausiai vidurinį išsilavinimą su kvalifikacija.

Svarbu! Tęstinio profesinio mokymo formaliąsias profesinio mokymo programas sudaro privalomieji moduliai (kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai ir baigiamasis modulis), kuriuos perėjus laikomas kvalifikacinis egzaminas siekiamai kvalifikacijai įgyti (teorinė ir praktinė dalis).

Apskaitos mokykla Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje yra viena iš licencijuotų mokyklų, turinčių teisę vykdyti šią apskaitininko modulinę profesinio mokymo programą, skirtą parengti kvalifikuotus apskaitininkus, gebančius savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, turto ir įsipareigojimų dokumentus ir juos registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis.

Apskaitininko modulinės profesinio mokymo programos valstybinis kodas: T43041102.

Kursų trukmė: 113 d.d. / 22,6 sav. / 900 val. / 50 kr. 

Programos moduliai:

Buhalterinės apskaitos tvarkymas (10 kr.). 

Ugdomos kompetencijos: registruoti ūkines operacijas buhalterinėje apskaitoje ir pildyti apskaitos registrus, suvesti apskaitos duomenis į apskaitos programas.

Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (15 kr.).

Ugdomos kompetencijos: tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą, apskaityti kasos ir banko operacijas, tvarkyti atsargų apskaitą, gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitą.

Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (10 kr.).

Ugdomos kompetencijos: tvarkyti mokėtinų sumų apskaitą, apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą.

Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas (10 kr.).

Ugdomos kompetencijos: dokumentuoti pirkimus ir pardavimus, pildyti apskaitos registrus, tvarkyti pajamų ir sąnaudų apskaitą.

Baigiamasis modulis – įvadas į darbo rinką (5kr.).

Praktinis mokymas realioje darbo vietoje, padedantis įtvirtinti įgytas, apskaitininko kvalifikaciją sudarančias kompetencijas.

Baigus visus mokymo programą sudarančius modulius ir gavus teigiamus įvertinimus, laikomas kompetencijų vertinimo (kvalifikacinis) egzaminas. Išlaikęs kvalifikacinį egzaminą asmuo gauna profesinio mokymo diplomą, valstybės pripažintą APSKAITININKO kvalifikacijos pažymėjimą.

Kursų metu kiekvienas dalyvis gauna visą mokymuisi reikalingą medžiagą

  • buhalterinius dokumentus;
  • pratybų užduotis;
  • dalijamąją medžiagą;
  • įstatymų rinkinius;
  • prieigą prie kompiuterinių ir buhalterinių programų ir kt.

Mokymus veda savo srities specialistai, praktikai, turintys ilgametę darbo patirtį.

Baigę apskaitininko profesinio mokymo programą ir įgiję praktinių profesinių kompetencijų, pademonstravę savo žinias darbdaviams, galėsite nesunkiai rasti darbą apskaitos, finansų skyriuose, taip pat ir apskaitą vesti savarankiškai. Ši profesinio mokymo programa suteikia galimybę tęsti studijas kolegijose ar universitetuose, siekiant aukštojo mokslo išsilavinimo finansų srityje.

Apskaitos mokykloje Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje besimokantys asmenys mokomi su paklausiausiomis darbo rinkoje buhalterinės apskaitos programomis. Stengiamės, kad būsimieji specialistai būtų ruošiami praktiniam darbui atsižvelgiant į darbdavių keliamus reikalavimus, pageidavimus, pastebėjimus. Turėdami nemažai socialinių partnerių, mes suteikiame galimybę mokyklos mokiniams su jais susipažinti, prisistatyti ir, jei yra poreikis, pas juos įsidarbinti.

Mokymų finansavimo šaltiniai:

Mokymai vyksta bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba prie LR SADM (buvusi Darbo birža), socialiniais partneriais, taip pat priimami pageidaujantys mokytis už savo lėšas. Kredito kaina yra 59,3732 Eur.  

Daugiau informacijos apie profesinį mokymą finansuojamą Užimtumo tarnybos prie LR SADM lėšomis konkrečioje mokykloje rasite paspaudę šias nuorodas: 

 KLAIPĖDOS APSKAITOS MOKYKLOJE 

KAUNO APSKAITOS MOKYKLOJE

 VILNIAUS APSKAITOS MOKYKLOJE

Mokymų vykdymo formos:

 

Mokyklinė

Tai lankymo būdas, kai visas (teorinis ir praktinis) mokymas vykdomas profesinio mokymo įstaigoje, t.y. daugiausia laiko mokomasi mokymo įstaigoje, o darbo vietoje paprastai organizuojama baigiamoji praktika.

Pameistrystė    

Tai dirbančių žmonių mokymas ir kvalifikacijos kėlimas darbo vietoje (tai taikome Užimtumo tarnybos prie LR SADM siųstiems asmenims). Mokymą vykdo įmonė kartu su mokymo įstaiga. Praktinis mokymas vyksta realioje darbo vietoje (gamybos įmonėje, organizacijoje), o mokymo įstaigoje pagilinamos arba įgyjamos teorinės žinios bei suteikiami pradiniai praktiniai gebėjimai. Už rezultatą atsakinga mokymo įstaiga ir darbdavys. Baigus mokymo programą ar atskirą modulį vykdomas kompetencijų vertinimas. Teigiamai įvertinus kompetencijas mokiniui – pameistriui išduodamas diplomas arba pažymėjimas.

Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus apskaitos mokyklos siūloma mokymų organizavimo pameistrystės forma tikslas - savanoriškas, glaudus, aiškiai reglamentuotas, atsakingas bendradarbiavimas tarp trijų pagrindinių pameistrystės dalyvių - įmonės, pameistrio (-ės) ir mokymo įstaigos. Remiantis aprašu, mokykla teoriniam mokymui skirs ne daugiau kaip 30 proc. mokymo laiko, o darbdavys skirs likusius 70 % mokymo laiko.

Artimiausios šių mokymų datos:

 
 

 

 

Išsamesnė informacija ir registracija

Klaipėdos apskaitos mokykla
 8 699 37001
 
Kauno apskaitos mokykla
 8 603 72822
 
Vilniaus apskaitos mokykla
 8 606 85882
 

 

 

Kontaktinių kursų kalendorius:

Klaipėdos apskaitos mokykla

2024-09-06
Klaipėda
Dieninė grupė
2024-09-10
Klaipėda
Dieninė grupė
2024-09-10
Klaipėda
Dieninė grupė

Kauno apskaitos mokykla

2024-09-03
Kaunas
Vakarinė grupė
2024-09-04
Kaunas
Dieninė grupė

Vilniaus apskaitos mokykla

2024-08-27
Vilnius
Dieninė grupė
2024-08-27
Vilnius
Dieninė grupė

Specializuoti mokymai: