Profesinis suaugusiųjų mokymas Vilniuje

PROFESINIS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMAS FINANSUOJAMAS UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LR SADM LĖŠOMIS VILNIUJE

 

Jeigu Jūs negalite įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, nes neturite reikiamos kvalifikacijos ar trūksta kompetencijų, Užimtumo tarnyba prie LR SADM gali pasiūlyti dalyvauti profesiniame mokyme NEMOKAMAI, o mokymo įstaiga gali būti – Vilniaus apskaitos mokykla. Negavę Užimtumo tarnybos prie LR SADM finansuojamos vietos, už mokymą moka savo lėšomis. Kredito kaina yra 51,9018 Eur. Mes siūlome rinktis iš 2 mokymo programų.

 

Formaliojo mokymo programa

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (22,60 sav., 113 d.d., 900 val., 50 kr.). Programos kodas T43041102.

 

Programa parengta įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ (projekto Nr.VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001). Programa atnaujinta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001) ir ją vykdo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išduotą licenciją turinčios ir šiai programai keliamus aukštus reikalavimus atitinkančios mokyklos. Vilniaus apskaitos mokykla yra viena iš licencijuotų mokyklų ir turinčių teisę vykdyti šią apskaitininko modulinę profesinio mokymo programą, kuri - skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis.

Privalomas - vidurinis išsilavinimas su turima kvalifikacija. Įgyjama Apskaitininko profesinė kvalifikacija.

*Atkreipiame visų norinčių mokytis dėmesį! Vilniaus apskaitos mokykla vykdo mokymo programą, kuri žymima T raide (kodo priekyje, šiuo atveju T43041102),  reiškiančia suaugusiųjų tęstinį profesinį mokymą, vadinasi, pradedant mokytis, vien vidurinio išsilavinimo nepakanka. Remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis tvarkomis, reglamentuojančiomis profesinį mokymą, tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti arba asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją. 
Asmeniui, baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija, šiuo atveju Apskaitininko kvalifikacija.

Kad įgyti pilną apskaitininko profesinę kvalifikaciją, asmuo turi baigti visus tą programą sudarančius modulius:  

Buhalterinės apskaitos tvarkymas (10 kr.).

Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (15 kr.).

Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (10 kr.).

Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas (10 kr.).

Baigiamasis modulis - įvadas į darbo rinką (t.y., praktinis mokymas realioje darbo vietoje, padėsiantis įtvirtinti įgytas apskaitininko kvalifikaciją sudarančias kompetencijas) (5kr.).

 Išsamesnį programos aprašą rasite šioje nuorodoje: Skaityti

 Kursų pradžia:

VILNIAUS APSKAITOS MOKYKLOJE 

2024-06-18 (2024-06-18 / 2024-11-28). 

Mokymų vykdymo būdai: kontaktiniai (ir dalis mokymų nuotoliniu būdu (30%)). 

NORIU REGISTRUOTIS

Kontaktiniai mokymai vykdomi adresu: J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius.

Dėl vietų klausti paskambinus mob. 8 600 85598.  

Neformaliojo mokymo programa

Apskaitos tvarkymo neformaliojo profesinio mokymo programa (13,50 sav., 68 d.d., 540 val., 30 kr.). Programos kodas N43041101.

 
Galite rinktis tiek kontaktinius mokymus, tiek nuotolinius mokymus.
Apskaitos tvarkymo neformaliojo profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitos tvarkymo darbuotojui parengti, kuris gebėtų registruoti ūkines operacijas buhalterinėje apskaitoje ir pildyti apskaitos registrus, suvesti apskaitos duomenis į apskaitos programas, tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą, apskaityti kasos ir banko operacijas, tvarkyti atsargų apskaitą, tvarkyti gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitą, tvarkyti mokėtinų sumų apskaitą, tvarkyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą, dokumentuoti pirkimus ir pardavimus, pildyti apskaitos registrus, tvarkyti pajamų ir sąnaudų apskaitą. Minimalus reikalavimas, norint mokytis pagal Apskaitos tvarkymo neformaliojo profesinio mokymo programą – vidurinis išsilavinimas. Įgyjate Apskaitos tvarkymo darbuotojui reikalingas kompetecijas. Baigus pasirinktą neformaliąją profesinio mokymo programą yra išduodamas Vilniaus apskaitos mokyklos nustatytos formos neformaliojo mokymo pažymėjimas, liudijantis programos baigimą ir įgytas kompetencijas.

 Mokymo programą sudarantys moduliai:  

Buhalterinės apskaitos tvarkymas (5 kr.).

Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (15 kr.).

Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (5 kr.).

Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas (5 kr.).

 Išsamesnį programos aprašą rasite šioje nuorodoje: Skaityti

 Kursų pradžia:

VILNIAUS APSKAITOS MOKYKLOJE 

2024-06-18 (2024-06-18 / 2024-09-25).

Mokymų vykdymo būdai: kontaktiniai arba nuotoliniai (visas kursas).

Kontaktiniai mokymai vykdomi adresu: J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius.

Susisiekite su mumis, aptarsime ir pasiūlysime tai kas Jums tiktų geriausiai. 

Dėl registracijos į kursus, likusių grupėje vietų klausti paskambinus mob. 8 600 85598.

  

Jeigu Jūs negalite įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, nes neturite reikiamos kvalifikacijos ar trūksta kompetencijų, Užimtumo tarnyba prie LR SADM gali pasiūlyti dalyvauti profesiniame mokyme NEMOKAMAI, o mokymo įstaiga gali būti – Vilniaus apskaitos mokykla. Negavę Užimtumo tarnybos prie LR SADM finansuojamos vietos, už mokymą moka savo lėšomis. Formalios mokymo programos kredito kaina yra 59,3732 Eur ir neformalios mokymo programos kredito kaina yra 57,10 Eur.Mes siūlome rinktis iš 2 mokymo programų.

Mielai atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus mob. tel. 8 600 85598 arba 8 606 85882.

 
 

Išsamesnė informacija ir registracija

Klaipėdos apskaitos mokykla
 8 699 37001
 
Kauno apskaitos mokykla
 8 603 72822
 
Vilniaus apskaitos mokykla
 8 606 85882
 

 

 

Kontaktinių kursų kalendorius:

Klaipėdos apskaitos mokykla

2024-05-06
Klaipėda
Dieninė grupė
2024-06-03
Klaipėda
Dieninė grupė
2024-06-03
Klaipėda
Dieninė grupė

Kauno apskaitos mokykla

2024-05-24
Kaunas
Dieninė grupė
2024-09-03
Kaunas
Vakarinė grupė

Vilniaus apskaitos mokykla

2024-06-18
Vilnius
Dieninė grupė
2024-06-18
Vilnius
Dieninė grupė
2024-06-18
Vilnius
Popietinė grupė

Specializuoti mokymai: