Dokumentų rengimo ir archyvavimo kursai

Dokumentų valdymas, tvarkymas archyvavimas, naikinimas ir saugojimas įstaigose ir organizacijose

Šiuose 16 ak. val. intensyviuose ir praktiniuose kursuose Jūs išmoksite sugrupuoti dokumentus pagal formas, sudaryta turinį, saugojimo laikotarpį.  Savarankiškai ir nepriekaištingai vesti įmonės ar padalinio  dokumentacijos apskaitą, sudaryti dokumentacijos planą, reikalingų registrų sąrašą,  teisingai formuoti popierines, elektronines bylas, skaitmeninti popierinius dokumentus, ar sudaryti garso dokumentų bylą , užtikrinti greitą dokumentų paiešką įmonėje. Sudaryti saugią aplinką ir  saugoti dokumentus ar informaciją, tik teisės aktuose numatyta laiką.

Kam skirti šie praktiniai kursai?

  • Įmonės administratoriui, sekretoriui, referentui, personalo vadovui, buhalteriui, raštinės ar archyvo darbuotojui, kuriems reikia žinių įvairiose dokumentų sutvarkymo srityse;
  • Asmenims, neseniai įsidarbinusiems valstybiniame, viešajame ar privačiame sektoriuje, ir kuriems dėl patirties stokos, teorinių žinių trūkumo dažnai kyla klausimų ir abejonių dėl įvairių dokumentų įforminimo, derinimo procedūrų, bylų sudarymo, dokumentų saugojimo ir pan.;
  • Įmonių darbuotojams, kurie jau ne pirmi metai dirba su dokumentais (juos rengia, tvarko), tačiau dėl darbų gausos ne visuomet spėja atkreipti dėmesio į naujausius pakeitimus arba dėl tam tikrų priežasčių negali teisės aktais nustatytų reikalavimų pritaikyti praktikoje.

Mūsų garantija

Šiuose kursuose Jūs išmoksite savarankiškai ir nepriekaištingai vesti įmonės dokumentacijos apskaitą, teisingai formuoti bylas ir užtikrinti greitą dokumentų paiešką įmonėje, taisyklingai paruošti bylas naikinimui ir saugojimui.

Nagrinėjamos temos ir agrindiniai mūsų uždaviniai šių kursų metu būtų - Jus:  

  • Išmokyti susirasti ir naudotis šaltiniais, kurie nurodo, kaip rengti, tvarkyti, saugoti dokumentus.
  • Supažindinti su įstaigos vidaus, siunčiamųjų dokumentų ir teisės aktų įforminimo reikalavimais;
  • Išmokyti tinkamai įforminti dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus, priedus;
  • Padėti suvokti įmonės dokumentų sistemą, nurodyti dokumentų registravimo, bylų sudarymo procedūras;
  • Išaiškinti dokumentų perdavimo į archyvą procedūras, supažindinti su archyvams keliamais reikalavimais, dokumentų saugojimo terminais, naikinimo procedūromis. 

Temos:

Dokumentų tvarkymą, saugojimą,  reglamentuojantys teisės aktai, vadovo atsakomybė , tvarkų – procedūrų rengimas.

Dokumentų sisteminimas įmonėje, naudojamos programos, sistemos, apskaita, registrų rūšys.

Dokumentų formos – popieriniai, elektroniniai, skaitmeniniai, vaizdo, garso.

Bendroji dokumentų saugojimo terminų rodyklė, jos pakeitimai ir taikymas praeičiai bei dabarčiai.

Dokumentacijos plano sudarymas, struktūra, tvirtinimas, keitimas, papildymas.

Bylų sudarymas ir tvarkymas (archyvavimas, užbaigtų bylų apskaita sąrašų ir apyrašų sudarymas). Dokumentų ekspertizė, naikinimas. Istorinės pažymos rengimas. Nuo ko pradedame tvarkyti įstaigos archyvą.

Reikalavimai archyvinių saugyklų patalpoms, saugomų dokumentų naudojimo tvarka.

Jūsų patogumui siūlome šiuos kursų lankymo būdus:

daycolor DIENINIS 9.00-12.15 val. I-V
eveniingcolor VAKARINIS 17.30-20.30 val. II, III, IV
savcolor SAVAITGALINIS

17.30-20.30 val.

9.00-16.00 val.

V,VI

Išsamesnė informacija ir registracija

Klaipedos apskaitos mokykla
 8 699 37001
 

 

Kauno apskaitos mokykla
 8 603 72822
 

 

Vilniaus apskaitos mokykla
 8 699 37001
 

Kursų kalendorius:

Klaipėdos apskaitos mokykla

2023-02-01
Klaipėda
Dieninė grupė
2023-02-20
Klaipėda
Dieninė grupė
2023-03-02
Klaipėda
Vakarinė grupė
2023-03-03
Klaipėda
Savaitgalinė grupė
2023-03-07
Klaipėda
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė
2023-03-17
Klaipėda
Savaitgalinė gr. Nuotoliniai mok.
2023-03-17
Klaipėda
Savaitgalinė gr.
2023-04-11
Klaipėda
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė

Kauno apskaitos mokykla

2023-02-07
Kaunas
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė
2023-02-15
Kaunas
Nuotoliniai mok. dieninė grupė
2023-03-01
Kaunas
Dieninė grupė
2023-03-02
Kaunas
Vakarinė grupė
2023-03-03
Kaunas
Dieninė grupė
2023-03-03
Kaunas
Kontaktiniai mok. dieninė grupė
2023-03-07
Kaunas
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė
2023-04-11
Kaunas
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė

Vilniaus apskaitos mokykla

2023-02-15
Vilnius
Dieninė grupė
2023-02-15
Vilnius
Nuotoliniai mok. dieninė grupė
2023-02-15
Vilnius
Rytinė grupė
2023-03-01
Vilnius
Dieninė grupė
2023-03-02
Vilnius
Vakarinė grupė
2023-03-07
Vilnius
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė
2023-03-28
Vilnius
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė
2023-04-11
Vilnius
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė

Specializuoti mokymai: