Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą kelių transporto įmonėse

Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą kelių transporto įmonėse

 

Seminaras skirtas:

Transporto įmonių vadovams, buhalteriams, personalo specialistams ir tiems, kuriems aktuali ši tema. Seminaro tikslas - supažindinti seminaro dalyvius su darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita transporto paslaugas teikiančiose įmonėse.

Seminaro uždaviniai:

 • Supažindinti klausytojus su darbo sutarties sudarymo sąlygomis ir jų keitimo atvejais.
 • Išaiškinti darbo užmokesčio sudėtį, mokėjimo formas ir sąlygas.
 • Supažindinti klausytojus su darbo laiko apskaitos ypatumais, taikant suminę darbo laiko apskaitą.
 • Išaiškinti vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo atvejus ir tvarką.
 • Išnagrinėti finansavimo sumų pergrupavimo ir atstatymo atvejus.
 • Išnagrinėti darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką, kai taikoma suminė darbo laiko apskaita.

Seminare bus aptariamos šios pagrindinės temos:

 • Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas. Darbo apmokėjimo formos ir sąlygos. Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų. Darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos taikymas 2023 m. Suminės darbo laiko apskaitos tvarkos įvedimas įmonėje.
 • Transporto įmonių specializacija. Darbo laiko apskaitos reglamentavimas transporto įmonėse. Darbo laiko grafikai. Darbo laiko apskaita: - du vairuotojai vienoje transporto priemonėje, - važiavimas naktį, - važiavimas išeiginėmis ir šventinėmis dienomis, - stovėjimas, - komandiruotės, - nelaimingi atsitikimai, -nedarbingumas. Sąsajos tarp kelionių lapų, tachografų, darbo laiko grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių.
 • Darbo užmokesčio sudėtis. Atostoginių kaupimai. Atostogų ir atostoginių apskaičiavimas. Apmokėjimas už darbą lauko sąlygom ir kilnojamojo pobūdžio darbą. Apmokėjimas už viršvalandžius. Premijos ir jų įtaka viršvalandžių skaičiavimui. Kompensacijos darbuotojams. Vidutinio darbo užmokesčio apskaita.
 • Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.
 • Atsakymai į klausimus, konkrečių atvejų analizė.

Seminaro trukmė

6 ak. val.

Seminarą veda:

Jurgita Jociuvienė. Dėstytoja vadovauja buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultantų įmonei „Finansita“, bei turi daugiau nei 20 metų buhalterio darbo ir buhalterijos organizavimo darbo patirties įvairiose Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonėse, yra Lietuvos Buhalterių ir Auditorių Asociacijos (LBAA) narė, išlaikiusi Profesionalaus buhalterio egzaminus, Lietuvos Apskaitos Įmonių Asociacijos (LAĮA) narė. 

Išsamesnė informacija ir registracija

Klaipėdos apskaitos mokykla
 8 699 37001
 
Kauno apskaitos mokykla
 8 603 72822
 
Vilniaus apskaitos mokykla
 8 606 85882
 

 

 

Kontaktinių kursų kalendorius:

Klaipėdos apskaitos mokykla

2023-11-27
Klaipėda
Dieninė grupė
2023-11-27
Klaipėda
Dieninė grupė
2023-12-19
Klaipėda
Dieninė grupė
2024-01-25
Klaipėda
Dieninė grupė
2024-02-01
Klaipėda
Dieninė grupė

Kauno apskaitos mokykla

2024-02-01
Kaunas
Dieninė grupė
2024-02-01
Kaunas
Dieninė grupė
2024-02-23
Kaunas
Dieninė grupė

Vilniaus apskaitos mokykla

2023-11-28
Vilnius
Dieninė grupė
2023-11-28
Vilnius
Dieninė grupė
2023-11-28
Vilnius
Dieninė grupė
2024-01-15
Vilnius
Dieninė grupė

Specializuoti mokymai: