Įmonės finansinės atskaitomybės rengimas

Įmonės finansinės atskaitomybės rengimas

Atsinaujinkite ir pasitikrinkite finansinės atskaitomybės rengimo, tvirtinimo bei pateikimo žinias.

Nagrinėjamos temos:

  • Finansinės atskaitomybės sudarymo bendrosios nuostatos ir tikslai. Finansinės atskaitomybės informacijos reikšmingumas. Bendrųjų apskaitos principų taikymas, sudarant finansinę atskaitomybę. Finansinių ataskaitų elementai ir jų vertinimas.
  • Finansinės atskaitomybės sudėtis. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenų pateikimas. Įmonės veiklos rezultatų pateikimas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos duomenų pateikimas. Pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų ataskaitoje pateikiamos informacijos apie pinigų srautus grupavimas ir atskleidimas. Įmonės pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklų pinigų srautų pateikimas. Nepiniginiai sandoriai ir valiutiniai straipsniai. Aiškinamojo rašto turinys ir reikalavimai jame pateikiamai informacijai. Aiškinamojo rašto bendroji dalis ir pastabos.
  • Pelno ir socialinio mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas.
  • Avansinis mokėjimas.
  • Dividentų mokėjimo, deklaravimo tvarka.
  • Atsakomybė už finansinės atskaitomybės sudarymą. Finansinės atskaitomybės pasirašymas, tvirtinimas, skelbimas, saugojimo tvarka ir perimamumas.

Mokymus veda specialistai - praktikai.

Artimiausia seminaro data ir registracija - Mokymų kalendoriuje

Išsamesnė informacija ir registracija

Klaipėdos apskaitos mokykla

   8 699 37001
 

Kauno apskaitos mokykla

  8 606 85882
 

Vilniaus apskaitos mokykla

  8 600 85598
 

Kursų kalendorius:

Klaipėdos apskaitos mokykla

2020-09-10
Klaipėda
Vakarinė grupė
2020-09-22
Klaipėda
Vakarinė grupė
2020-10-12
Klaipėda
Nuotoliniai mok.
2020-11-10
Klaipėda
Vakarinė grupė
2020-12-01
Klaipėda
Dieninė grupė
2020-12-07
Klaipėda
Dieninė grupė
2021-02-09
Klaipėda
Vakarinė grupė
2021-02-19
Klaipėda
Savaitgalinė grupė

Kauno apskaitos mokykla

2020-10-05
Kaunas
Dieninė grupė
2020-10-06
Kaunas
Vakarinė grupė
2020-10-12
Kaunas
Nuotoliniai mok.
2020-11-25
Kaunas
Dieninė grupė

Vilniaus apskaitos mokykla

2020-10-12
Vilnius
Nuotoliniai mok.
2020-10-12
Vilnius
Rytinė grupė
2020-11-23
Vilnius
Dieninė grupė
2021-01-12
Vilnius
Rytinė grupė

Specializuoti mokymai: