Įmonės finansinės atskaitomybės rengimas

Įmonės finansinės atskaitomybės rengimas

Atsinaujinkite ir pasitikrinkite finansinės atskaitomybės rengimo, tvirtinimo bei pateikimo žinias.

Nagrinėjamos temos:

  • Finansinės atskaitomybės sudarymo bendrosios nuostatos ir tikslai. Finansinės atskaitomybės informacijos reikšmingumas. Bendrųjų apskaitos principų taikymas, sudarant finansinę atskaitomybę. Finansinių ataskaitų elementai ir jų vertinimas.
  • Finansinės atskaitomybės sudėtis. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenų pateikimas. Įmonės veiklos rezultatų pateikimas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos duomenų pateikimas. Pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų ataskaitoje pateikiamos informacijos apie pinigų srautus grupavimas ir atskleidimas. Įmonės pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklų pinigų srautų pateikimas. Nepiniginiai sandoriai ir valiutiniai straipsniai. Aiškinamojo rašto turinys ir reikalavimai jame pateikiamai informacijai. Aiškinamojo rašto bendroji dalis ir pastabos.
  • Pelno ir socialinio mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas.
  • Avansinis mokėjimas.
  • Dividentų mokėjimo, deklaravimo tvarka.
  • Atsakomybė už finansinės atskaitomybės sudarymą. Finansinės atskaitomybės pasirašymas, tvirtinimas, skelbimas, saugojimo tvarka ir perimamumas.

Mokymus veda specialistai - praktikai.

Artimiausia seminaro data ir registracija - Mokymų kalendoriuje

Išsamesnė informacija

8 46 412064 | 8 699 37001

Kursų kalendorius:

Klaipėdos apskaitos mokykla

2019-11-18
Klaipėda
Dieninė grupė
2019-11-18
Klaipėda
Dieninė grupė
2019-11-21
Klaipėda
Dieninė grupė
2019-12-03
Klaipėda
Popietinė grupė
2019-12-04
Klaipėda
Dieninė grupė
2020-01-03
Klaipėda
Dieninė grupė
2020-01-21
Klaipėda
Vakarinė grupė
2020-02-07
Klaipėda
Savaitgalinė
2020-02-11
Klaipėda
Vakarinė grupė
2020-02-25
Klaipėda
Vakarinė grupė

Kauno apskaitos mokykla

2019-11-25
Kaunas
Dieninė grupė
2019-11-25
Kaunas
Dieninė grupė
2020-02-03
Kaunas
Dieninė grupė
2020-02-11
Kaunas
Vakarinė grupė
2020-02-27
Kaunas
Vakarinė grupė
2020-03-24
Kaunas
Vakarinė grupė

Vilniaus apskaitos mokykla

2019-11-28
Vilnius
Popietinė
2019-12-16
Vilnius
Dieninė grupė
2020-02-03
Vilnius
Dieninė grupė
2020-02-03
Vilnius
Dieninė grupė

Specializuoti mokymai: