Įmonės finansinės atskaitomybės rengimas

Įmonės finansinės atskaitomybės rengimas

Atsinaujinkite ir pasitikrinkite finansinės atskaitomybės rengimo, tvirtinimo bei pateikimo žinias.

Nagrinėjamos temos:

  • Finansinės atskaitomybės sudarymo bendrosios nuostatos ir tikslai. Finansinės atskaitomybės informacijos reikšmingumas. Bendrųjų apskaitos principų taikymas, sudarant finansinę atskaitomybę. Finansinių ataskaitų elementai ir jų vertinimas.
  • Finansinės atskaitomybės sudėtis. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenų pateikimas. Įmonės veiklos rezultatų pateikimas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos duomenų pateikimas. Pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų ataskaitoje pateikiamos informacijos apie pinigų srautus grupavimas ir atskleidimas. Įmonės pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklų pinigų srautų pateikimas. Nepiniginiai sandoriai ir valiutiniai straipsniai. Aiškinamojo rašto turinys ir reikalavimai jame pateikiamai informacijai. Aiškinamojo rašto bendroji dalis ir pastabos.
  • Pelno ir socialinio mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas.
  • Avansinis mokėjimas.
  • Dividentų mokėjimo, deklaravimo tvarka.
  • Atsakomybė už finansinės atskaitomybės sudarymą. Finansinės atskaitomybės pasirašymas, tvirtinimas, skelbimas, saugojimo tvarka ir perimamumas.

Mokymus veda specialistai - praktikai.

Artimiausia seminaro data ir registracija - Mokymų kalendoriuje

Išsamesnė informacija ir registracija

Klaipėdos apskaitos mokykla
 8 699 37001
 

 

Kauno apskaitos mokykla
 8 603 72822
 

 

Vilniaus apskaitos mokykla
 8 699 37001
 

Kursų kalendorius:

Klaipėdos apskaitos mokykla

2023-02-01
Klaipėda
Dieninė grupė
2023-02-20
Klaipėda
Dieninė grupė
2023-03-02
Klaipėda
Vakarinė grupė
2023-03-03
Klaipėda
Savaitgalinė grupė
2023-03-07
Klaipėda
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė
2023-03-17
Klaipėda
Savaitgalinė gr. Nuotoliniai mok.
2023-03-17
Klaipėda
Savaitgalinė gr.
2023-04-11
Klaipėda
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė

Kauno apskaitos mokykla

2023-02-07
Kaunas
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė
2023-02-15
Kaunas
Nuotoliniai mok. dieninė grupė
2023-03-01
Kaunas
Dieninė grupė
2023-03-02
Kaunas
Vakarinė grupė
2023-03-03
Kaunas
Dieninė grupė
2023-03-03
Kaunas
Kontaktiniai mok. dieninė grupė
2023-03-07
Kaunas
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė
2023-04-11
Kaunas
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė

Vilniaus apskaitos mokykla

2023-02-15
Vilnius
Dieninė grupė
2023-02-15
Vilnius
Nuotoliniai mok. dieninė grupė
2023-02-15
Vilnius
Rytinė grupė
2023-03-01
Vilnius
Dieninė grupė
2023-03-02
Vilnius
Vakarinė grupė
2023-03-07
Vilnius
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė
2023-03-28
Vilnius
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė
2023-04-11
Vilnius
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė

Specializuoti mokymai: