Darbo užmokesčio skaičiavimo kursai

Darbo užmokesčio skaičiavimo kursai

Kursų tikslas

Išmokyti skaičiuoti darbo užmokestį, tinkamai parengti pirminius apskaitos dokumentus, ataskaitas, registrus susijusius su personalo bei darbo užmokesčio apskaita. Taikyti praktinėje veikloje darbo teisės šaltinius, suvokti atsakomybę už teisingą darbo užmokesčio apskaitos tvarkymą.

Praktinis mokymas paremtas

Konkrečiomis buhalterinio darbo situacijomis, užduotimis, atsižvelgiant į galiojančius įstatymus ir norminius aktus.

Kursų metu nagrinėjamos temos:

1. Darbo užmokesčio teisinis reguliavimas Lietuvoje:

 • LR darbo kodeksas ir kiti DU reguliuojantys teisės aktai;
 • darbo sutarties rūšys;
 • darbo sutarties sudarymas, esminės sąlygos, kurias privaloma apsirašyti DS;
 • kiti susitarimai su darbdaviu – kaip teisingai juos įforminti;
 • darbo sutarčių registravimo žurnalas.

2. Darbo laikas:

 • darbo laiko trukmė;
 • darbo laiko apskaitos dokumentai;
 • ne visas darbo laikas;
 • budėjimas: pasyvus ir aktyvus;
 • poilsio laikas;
 • neatvykimo į darbą atvejai ir kaip juos įforminti;
 • prastovų atvejai: apmokėjimas, darbuotojų perkėlimas;
 • suminė darbo laiko apskaita.

3. Darbo užmokestis ir jo apskaičiavimas:

 • darbo apmokėjimo organizavimas: vienetinė ir(ar) laikinė sistema;
 • darbo užmokesčio apskaitos dokumentai;
 • darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminai;
 • garantijos ir kompensacijos;
 • vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka ir taikymo atvejai;
 • kitų pajamų, gaunamų iš darbdavio, apmokestinimas;
 • ligos pašalpos apskaičiavimas ir apmokestinimas;
 • dovanos ir pajamos natūra;
 • parama gauta iš darbdavio;
 • darbdavio privalomieji mokesčiai ir jų sumokėjimo terminai;
 • viršvalandinių darbų trukmė ir apmokėjimas;
 • apmokėjimas už nakties darbą;
 • apmokėjimas už darbą švenčių ir poilsio dienomis;
 • išskaitos iš darbo užmokesčio;
 • atostoginių, pensinių kaupimų sudarymas ir atvaizdavimas apskaitoje;
 • deklaracijų, kurios teikiamos VMI, Sodrai, statistikos departamentui pildymas;
 • pažymų, susijusių su darbo santykiais, parengimas.

4. Atostogos:

 • atostogų rūšys, jų suteikimo tvarka;
 • atostogų apmokėjimas;
 • kasmetinių atostogų perkėlimas, pratęsimas, atšaukimas.

5. Komandiruočių reglamentavimas, dokumentavimas ir apskaitos ypatumai:

 • reglamentuojantys teisės aktai;
 • dienpinigiai LT ir dienpinigiai užsienyje;
 • dienpinigių apmokestinimo ypatumai;
 • apmokėjimas ir garantijos komandiruotės metu;
 • komandiruočių dokumentai: įsakymai, ataskaitos.

6. Darbo santykių nutraukimas:

 • nutraukimo priežastis;
 • nutraukimo dokumentavimas;
 • išeitinė išmoka;
 • galutinis atsiskaitymas su darbuotoju.

7. Kiti sandoriai su darbuotojais:

 • paskolų darbuotojams suteikimas, įforminimas, deklaravimas VMI;
 • atskaitingų asmenų įsiskolinimo kontrolė, deklaravimas VMI.

8. Informacijos pateikimas metinėje finansinėje atskaitomybėje:

 • vidutinio darbuotojų skaičiaus formulė;
 • informacija apie vadovų darbo užmokestį ir kitus vadovų sandorius;
 • informacija apie darbo užmokesčio įsipareigojimus bei sąnaudas.

Jūsų patogumui siūlome šiuos kursų lankymo būdus

daycolor DIENINIS 9.00-12.15 val. I-V  5 susitikimai po 4 akad. val.
eveniingcolor VAKARINIS 17.30-20.45 val. I - V 5 susitikimai po 4 akad. val.
savcolor SAVAITGALINIS

17.30-20.45 val.

9.00-14.15 val.

V

VI

2 susitikimai po 4 akad. val.

2 susitikimai po 6 akad. val.

Kursus veda - savo srities profesionalai

Artimiausia kursų data ir registracija - Mokymų kalendoriuje

Išsamesnė informacija ir registracija

Klaipėdos apskaitos mokykla
 8 699 37001
 

 

Kauno apskaitos mokykla
 8 603 72822
 

 

Vilniaus apskaitos mokykla
 8 699 37001
 

Kursų kalendorius:

Klaipėdos apskaitos mokykla

2021-11-09
Klaipėda
Vakarinė grupė Kontaktiniai mok.
2021-11-23
Klaipėda
Dieninė grupė
2021-11-27
Klaipėda
Savaitgalinė gr.

Kauno apskaitos mokykla

2021-11-08
Kaunas
Nuotoliniai mok.
2021-11-29
Kaunas
Dieninė grupė
2021-11-29
Kaunas
Dieninė grupė
2022-02-01
Kaunas
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė

Vilniaus apskaitos mokykla

2021-11-15
Vilnius
Dieninė grupė
2021-12-10
Vilnius
Rytinė grupė

Specializuoti mokymai: