Darbo užmokesčio apskaita, suminė darbo laiko apskaita

Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą kelių transporto įmonėse

 

Seminaras skirtas - transporto įmonių vadovams, buhalteriams, personalo specialistams ir tiems, kuriems aktuali ši tema. Seminaro tikslas - supažindinti seminaro dalyvius su darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita transporto paslaugas teikiančiose įmonėse.

Seminaro uždaviniai

 • Supažindinti klausytojus su darbo sutarties sudarymo sąlygomis ir jų keitimo atvejais.
 • Išaiškinti darbo užmokesčio sudėtį, mokėjimo formas ir sąlygas.
 • Supažindinti klausytojus su darbo laiko apskaitos ypatumais, taikant suminę darbo laiko apskaitą.
 • Išaiškinti vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo atvejus ir tvarką.
 • Išnagrinėti finansavimo sumų pergrupavimo ir atstatymo atvejus.
 • Išnagrinėti darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką, kai taikoma suminė darbo laiko apskaita.

Seminaro metu nagrinėjamos temos

 • Darbo sutarties sąlygos ir jų keitimas. Darbo apmokėjimo formos ir sąlygos. Nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų. Darbo laiko apskaita, suminė darbo laiko apskaita. Suminės darbo laiko apskaitos tvarkos įvedimas įmonėje.
 • Transporto įmonių specializacija. Darbo laiko apskaitos reglamentavimas transporto įmonėse. Darbo laiko grafikai. Darbo laiko apskaita: - du vairuotojai vienoje transporto priemonėje, - važiavimas naktį, - važiavimas išeiginėmis ir šventinėmis dienomis, - stovėjimas, - komandiruotės, - nelaimingi atsitikimai, -nedarbingumas. Sąsajos tarp kelionių lapų, tachografų, darbo laiko grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių.
 • Darbo užmokesčio sudėtis. Atostoginių kaupimai. Atostogų ir atostoginių apskaičiavimas. Apmokėjimas už darbą lauko sąlygom ir kilnojamojo pobūdžio darbą. Apmokėjimas už viršvalandžius. Premijos ir jų įtaka viršvalandžių skaičiavimui. Kompensacijos darbuotojams. Vidutinio darbo užmokesčio apskaita.
 • Darbo sutarties nutraukimas. Nepanaudotų atostogų kompensacija, išeitinės išmokos.
 • Atsakymai į klausimus, konkrečių atvejų analizė.

Seminarą veda - Natalja Kobzevienė

 

Artimiausia seminaro data ir registracija - Mokymų kalendoriuje

Išsamesnė informacija ir registracija

Klaipėdos apskaitos mokykla
 8 699 37001
 

 

Kauno apskaitos mokykla
 8 603 72822
 

 

Vilniaus apskaitos mokykla
 8 699 37001
 

Kursų kalendorius:

Klaipėdos apskaitos mokykla

2023-02-01
Klaipėda
Dieninė grupė
2023-02-20
Klaipėda
Dieninė grupė
2023-03-02
Klaipėda
Vakarinė grupė
2023-03-03
Klaipėda
Savaitgalinė grupė
2023-03-07
Klaipėda
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė
2023-03-17
Klaipėda
Savaitgalinė gr. Nuotoliniai mok.
2023-03-17
Klaipėda
Savaitgalinė gr.
2023-04-11
Klaipėda
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė

Kauno apskaitos mokykla

2023-02-07
Kaunas
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė
2023-02-15
Kaunas
Nuotoliniai mok. dieninė grupė
2023-03-01
Kaunas
Dieninė grupė
2023-03-02
Kaunas
Vakarinė grupė
2023-03-03
Kaunas
Dieninė grupė
2023-03-03
Kaunas
Kontaktiniai mok. dieninė grupė
2023-03-07
Kaunas
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė
2023-04-11
Kaunas
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė

Vilniaus apskaitos mokykla

2023-02-15
Vilnius
Dieninė grupė
2023-02-15
Vilnius
Nuotoliniai mok. dieninė grupė
2023-02-15
Vilnius
Rytinė grupė
2023-03-01
Vilnius
Dieninė grupė
2023-03-02
Vilnius
Vakarinė grupė
2023-03-07
Vilnius
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė
2023-03-28
Vilnius
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė
2023-04-11
Vilnius
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė

Specializuoti mokymai: