Švietimo įstaigų asmens duomenų apsaugos kontrolė ir praktinis valdymas, bei tvarkų parengimas

Asmens duomenų apsaugos kontrolė ir praktinis valdymas, bei tvarkų parengimas švietimo  įstaigose

Seminaro aktualumas:

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Jis pareikalavo daug laiko ir resursų iš kiekvienos Lietuvos įstaigos. Didėja baudos už netinkamą darbuotojų, nepilnamečių, klientų, partnerių el. pašto adresų kontaktų, interneto puslapių lankytojų ir kitų asmenų duomenų naudojimą, masinį el. pašto laiškų siuntimą ar neteisėtą vaizdo stebėjimą. Organizacijos ir įstaigos privalėjo paskirti ir apmokyti už duomenų apsaugą atsakingą duomenų apsaugos pareigūną arba deleguoti šią funkciją paslaugų teikėjui. Reglamentas reikalauja atskirti sutikimus dėl duomenų tvarkymo nuo sutarčių. IT sistemoms ir procedūroms  reikalinga iš anksto atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą. Privaloma atlikti duomenų apsaugos ir jų valdymo proceso auditą.  Ar parengtos dokumentų valdymo procedūros, ar aiški dalykinio susirašinėjimo tvarka ir visų įstaigoje sukauptų duomenų saugojimo terminai atsakysime praktinio seminare.   Seminaras aktualus visoms Lietuvos švietimo ikimokyklinio ir mokymo įstaigų vadovams, pavaduotojams, sekretorėms kitiems administracijos darbuotojams.

Seminaro programa:

 • Teisės aktai, rekomendacijos bei metodika reguliuojantys asmens duomenų apsaugą švietimo įstaigose.
 • Asmens duomenys ir jų reguliavimas bei naudojimas. Duomenų apsaugos pareigūno paskyrimas, jo teisės, pareigos ir užduotys. Asmens duomenų auditas.
 • Vadovo atsakomybė dėl asmens duomenų valdymo įstaigoje.
 • Asmens duomenų apsaugos politika.
 • Darbuotojų asmens duomenų valdymo ir naudojimo tvarka.
 • Informacinių ir komunikacijos priemonių stebėsenos ir naudojimo tvarka.
 • Vaizdo stebėjimo kamerų ir vaizdo duomenų naudojimo tvarka.
 • Renginių fotografavimas ir filmavimas. Mokinių atvaizdų skelbimo internete problematika. Tėvų sutikimai ir kitos reikalingos patvirtintos įstaigai formos bei tvarkos.
 • Konfidencialumo sutartys. Darbuotojų sutikimai dėl asmens duomenų naudojimo.
 • Ugdomasis procesas. Ką turi žinoti auklėtojas, kaip valdyti auklėtinių duomenis.
 • Informacijos teikimas trečiosioms šalims. Duomenų perkėlimas. Pažymos, nuorašai. Ribojamas priėjimas prie informacijos.
 • Ginčų sprendimas, sankcijos.

Trukmė - 4 ak. val.

Seminarą veda:

UAB Klaipėdos apskaitos mokyklos dokumentų valdymo specialistė, teisininkė, turinti praktinę patirtį rengiant ir koreguojant asmens duomenų apsaugos tvarkas ir politikas švietimo įstaigoms- Rasa Rockinienė.

Artimiausia seminaro data ir registracija - Mokymų kalendoriuje

Išsamesnė informacija

8 46 412064 | 8 699 37001

 

Papildoma informacija

 • Mokymų data: 2019-08-26
 • Miestas: Klaipėda
 • Grupė: Seminaras
 • Laisvos vietos: 4
 • Kaina: 70 Eur (PVM netaikomas).
 • Vieta: Rūtų g. 4, Klaipėda
 • Laikas: 9.00 – 12.30 val.
 • Mokymų tipas: Seminaras

Rekomenduoti draugui

1000 Liko simbolių
Captcha ImageReload image challenge
 

Kursų kalendorius:

Klaipėdos apskaitos mokykla

2019-08-30
Klaipėda
Dieninė grupė
2019-08-30
Klaipėda
Dieninė grupė
2019-09-03
Klaipėda
Dieninė grupė
2019-09-03
Klaipėda
Dieninė grupė
2019-09-10
Klaipėda
Vakarinė grupė
2019-10-04
Klaipėda
Savaitgalinė
2019-10-14
Klaipėda
Vakarinė grupė

Kauno apskaitos mokykla

2019-08-30
Kaunas
Dieninė grupė
2019-08-30
Kaunas
Dieninė grupė
2019-08-30
Kaunas
Dieninė grupė
2019-09-03
Kaunas
Dieninė grupė
2019-09-03
Kaunas
Dieninė grupė
2019-09-10
Kaunas
Vakarinė grupė

Vilniaus apskaitos mokykla

2019-08-30
Vilnius
Dieninė grupė
2019-08-30
Vilnius
Dieninė grupė
2019-08-30
Vilnius
Dieninė grupė

Specializuoti mokymai: