Profesinis suaugusiųjų mokymas Klaipėdoje

PROFESINIS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMAS FINANSUOJAMAS UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LR SADM LĖŠOMIS KLAIPĖDOJE

Jeigu Jūs negalite įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai dėl reikiamos kvalifikacijos ar kompetencijų trūkumo, Užimtumo tarnyba prie LR SADM gali pasiūlyti mokytis profesijos NEMOKAMAI. Klaipėdos apskaitos mokykla – įstaiga, kuri pasiruošusi Jus priimti ir suteikti reikalingų žinių ir įgūdžių, kad sėkmingai pradėtumėte savo karjeros kelią. 

Mes siūlome ne vieną mokymosi programą, tad rekomenduojame prieš renkantis profesiją atvykti į asmeninę konsultaciją arba susisiekti su mumis programų aprašymuose pateiktais kontaktais, kad galėtumėte nuspręsti, kuris pasirinkimas labiausiai atitinka Jūsų lūkesčius, poreikius ir norus. Jei programų aprašymuose nurodyta Jums netinkanti mokslo metų pradžios data ar mokymosi forma, būtinai su mumis susisiekite, stengsimės rasti Jums palankų sprendimą. 

 

Formaliojo profesinio mokymo programa

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (22,60 sav., 113 d. d., 900 val., 50 kr.). Programos kodas T43041102.

Kursų pradžia: 2023-10-23 (mokymosi laikotarpis: 2023-10-23 / 2024-04-08). 

Baigę apskaitininko profesinio mokymo programą ir įgiję praktinių profesinių kompetencijų, pademonstravę savo žinias darbdaviams, galėsite nesunkiai rasti darbą apskaitos, finansų skyriuose, taip pat ir apskaitą vesti savarankiškai.

Asmenys mokomi su paklausiausiomis darbo rinkoje buhalterinės apskaitos programomis. Stengiamės, kad būsimieji specialistai būtų ruošiami praktiniam darbui atsižvelgiant į darbdavių keliamus reikalavimus, pageidavimus, pastebėjimus. Turėdami nemažai socialinių partnerių, mes suteikiame galimybę mokyklos mokiniams su jais susipažinti, prisistatyti ir, jei yra poreikis, pas juos įsidarbinti.

Mokymų vykdymo formos: mokyklinė bei pameistrystės.

Skaityti daugiau...

Šią formalią profesinio mokymo programą vykdo tik Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išduotą licenciją turinčios ir šiai programai keliamus aukštus reikalavimus atitinkančios mokyklos. UAB Klaipėdos apskaitos mokykla yra viena iš licencijuotų mokyklų ir turinčių teisę vykdyti šią apskaitininko modulinę profesinio mokymo programą, kuri - skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis. Privalomas - vidurinis išsilavinimas su turima kvalifikacija*. 

 *Atkreipiame visų norinčių mokytis dėmesį! Klaipėdos apskaitos mokykla vykdo mokymo programą, kuri žymima T raide (kodo priekyje, šiuo atveju T43041102),  reiškiančia suaugusiųjų tęstinį profesinį mokymą, vadinasi, pradedant mokytis, vien vidurinio išsilavinimo nepakanka. Remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis tvarkomis, reglamentuojančiomis profesinį mokymą, tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti arba asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją.  

Asmeniui, baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija, šiuo atveju Apskaitininko kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas (galiojantis visoje EU).

Norint įgyti visą apskaitininko profesinę kvalifikaciją, asmuo turi baigti visus tą programą sudarančius modulius:  

Buhalterinės apskaitos tvarkymas (10 kr.).

Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (15 kr.).

Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (10 kr.).

Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas (10 kr.).

Baigiamasis modulis – įvadas į darbo rinką (t. y. - praktinis mokymas realioje darbo vietoje, padėsiantis įtvirtinti įgytas apskaitininko kvalifikaciją sudarančias kompetencijas) (5kr.).

 Išsamesnį programos aprašą rasite šioje nuorodoje: Skaityti

 Kursų pradžia:

KLAIPĖDOJE 

2023-08-23 (2023-08-23 / 2024-02-02). Vyksta registracija. 

Valstybinis teorijos egzaminas 2024-02-06.

Valstybinis praktikos egzaminas 2024-02-12.

2023-10-23 (2023-10-23/ 2024-04-08). Vyksta registracija.

Valstybinis teorijos egzaminas 2024-04

Valstybinis praktikos egzaminas 2024-04

Mokymai vykdomi kontaktiniu būdu, adresu Rūtų g. 4, Klaipėda.

Netinkama data, forma? Skambinkite mob. 8 603 72822, padėsime!

Per ilgą laiką Klaipėdos apskaitos mokykla, ruošdama darbo rinkai buhalterius, apskaitininkus, administracijos darbuotojus ir kitus specialistus, sukūrė stiprią mokymo bazę, suformavo pedagogų profesionalų komandą, įgijo didelę bendradarbiavimo patirtį vykdydama formalias mokymo programas. Tad jei Jūs negalite įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, nes neturite reikiamos kvalifikacijos ar trūksta kompetencijų, Užimtumo tarnyba prie LR SADM gali pasiūlyti mokytis profesijos NEMOKAMAI, o Jūs galite pasirinkti mokymo įstaigą UAB Klaipėdos apskaitos mokyklą. Negavus Užimtumo tarnybos prie LR SADM finansuojamos vietos, už mokymą mokama savo, įmonės lėšomis ir kt. Kredito kaina yra 51,9018 Eur. 

Mielai atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus mob. tel. 8 603 72822.

Neformaliojo profesinio mokymo programa

Apskaitos tvarkymo neformaliojo profesinio mokymo programa (13,50 sav., 68 d. d., 540 val., 30 kr.). Programos kodas N43041101.

Kursų pradžia: 2023-11-27 (mokymosi laikotarpis: 2023-11-27 / 2024-03-05).

Baigę apskaitos tvarkymo modulinę neformaliojo profesinio mokymo programą ir įgiję praktinių profesinių kompetencijų, pademonstravę savo žinias darbdaviams, galėsite nesunkiai rasti darbą apskaitos, finansų skyriuose, taip pat ir apskaitą vesti savarankiškai.

Asmenys mokomi su paklausiausiomis darbo rinkoje buhalterinės apskaitos programomis. 

Mokymų vykdymo formos: mokyklinė bei pameistrystės.

Skaityti daugiau...

Apskaitos tvarkymo neformaliojo profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitos tvarkymo darbuotojui parengti, kuris gebėtų registruoti ūkines operacijas buhalterinėje apskaitoje ir pildyti apskaitos registrus, suvesti apskaitos duomenis į apskaitos programas, tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą, apskaityti kasos ir banko operacijas, tvarkyti atsargų apskaitą, tvarkyti gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitą, tvarkyti mokėtinų sumų apskaitą, tvarkyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą, dokumentuoti pirkimus ir pardavimus, pildyti apskaitos registrus, tvarkyti pajamų ir sąnaudų apskaitą. Minimalus reikalavimas, norint mokytis pagal Apskaitos tvarkymo neformaliojo profesinio mokymo programą – vidurinis išsilavinimas.  Pabaigus šią programą įgyjamos Apskaitos tvarkymo darbuotojui reikalingos kompetencijos, išduodamas neformalaus mokymo pažymėjimas.

Mokymo programą sudarantys moduliai:  

Buhalterinės apskaitos tvarkymas (5 kr.).

Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (15 kr.).

Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (5 kr.).

Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas (5 kr.).

 Išsamesnį programos aprašą rasite šioje nuorodoje: Skaityti

Per ilgą laiką Klaipėdos apskaitos mokykla, ruošdama darbo rinkai buhalterius, apskaitininkus, administracijos darbuotojus ir kitus specialistus, sukūrė stiprią mokymo bazę, suformavo pedagogų profesionalų komandą, įgijo didelę bendradarbiavimo patirtį vykdydama neformalias mokymo programas. Tad jei Jūs negalite įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, nes neturite reikiamos kvalifikacijos ar trūksta kompetencijų, Užimtumo tarnyba prie LR SADM gali pasiūlyti įgyti profesiją NEMOKAMAI, o Jūs galite pasirinkti mokymo įstaigą UAB Klaipėdos apskaitos mokyklą. Negavus Užimtumo tarnybos prie LR SADM finansuojamos vietos, už mokymą mokama savo, įmonės lėšomis ir kt. Kredito kaina yra 51,9018 Eur.  

Kursų pradžia:

KLAIPĖDOJE 

2023-11-27 (2023-11-27 / 2024-03-05). Vyksta registracija.

Mokymai vykdomi kontaktiniu būdu, adresu: Rūtų g. 4, Klaipėda.

Netinkama data, forma? Skambinkite mob. 8 603 72822, padėsime!

Mielai atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus mob. tel. 8 603 72822.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymo programa

Darbas su kompiuterizuota buhalterinės apskaitos programa RIVILĖ GAMA (1,60 sav., 8 d. d., 64 val.). Programos kodas 223002833. 

Neformaliojo švietimo programos skirtos profesinei kvalifikacijai tobulinti, papildomoms kompetencijoms įgyti bei bendriesiems gebėjimams plėtoti. 

Skaityti daugiau...

Klaipėdos apskaitos mokyklos parengta kompiuterizuota buhalterinės apskaitos programa ,,Rivilė Gama“ - skirta įgyti arba atnaujinti teorines ir praktines žinias, tvarkant įmonių apskaitą, informacijos įvedimo ir ataskaitų suformavimo tvarką naudojant buhalterinę apskaitos programą „Rivilė Gama“. Baigęs šią programą, asmuo gebės tvarkyti įmonės atsargų, ilgalaikio turto, darbo užmokesčio apskaitą, galės atlikti ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūras. Galės dirbti įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigęs šią programą, asmuo gebės tvarkyti įmonės atsargų, ilgalaikio turto, darbo užmokesčio apskaitą, galės atlikti ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūras. Galės dirbti įmonėse arba vykdyti individualią veiklą vesdamas apskaitą kompiuterizuotoje apskaitos programoje „Rivilė Gama“. 

Programos dalyvis turi turėti atitinkamą išsilavinimą apskaitos ir finansų, ekonomikos, buhalterijos, vadybos ir pan. srityse, t. y. turėti bent minimalias buhalterinės apskaitos žinias.

Kursų pradžia:

KLAIPĖDOJE 

2023-09-25 (2023-09-25 / 2023-10-04). 

Mokymai vykdomi kontaktiniu būdu, adresu: Rūtų g. 4, Klaipėda.

Netinkama data, forma? Skambinkite mob. 8 603 72822, padėsime!

Daugiau informacijos apie galimybę gauti finansavimą konkrečiai Jūsų atveju gali suteikti Užimtumo tarnybos specialistai. Susisiekite su savo mieste veikiančios UŽT konsultantu. 

Negavę Užimtumo tarnybos prie LR SADM finansuojamos vietos, galite mokytis savo ar įmonės, kuri sutinka apmokėti Jūsų mokslo išlaidas, lėšomis. Kursų kaina yra 680 Eur.

Mielai atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus mob. tel. 8 603 72822 arba 8 699 37001.

 
 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymo programa

Apskaitos specialistas (buhalteris) (16 sav., 80 d. d., 640 val.). Programos kodas 223002848. 

Baigęs šią programą asmuo įgytas kompetencijas galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje: galės dirbti buhalteriais, auditoriaus padėjėjais, administratoriais. Galės teikti savarankiškai apskaitos tvarkymo paslaugas.

Skaityti daugiau...

Programos tikslas - suteikti žinių ir gebėjimų tvarkyti verslo įmonių apskaitą.
Įgyvendinami uždaviniai: suteikti žinių apie apskaitos darbo organizavimo nuoseklumą, išugdyti praktinius gebėjimus registruoti ūkines operacijas dokumentuose ir apskaitos registruose vadovaujantis LFAS (Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais), dirbti skirtingomis kompiuterinėmis apskaitos (verslo valdymo) programomis, parengti finansinių ataskaitų rinkinį, apskaičiuoti mokesčius, analizuoti ūkio subjekto finansinę būklę.

Programos dalyvis privalo turėti vidurinį išsilavinimą. Nuostabu, jeigu būsimasis mokinys turės atitinkamą išsilavinimą apskaitos ir finansų, ekonomikos, buhalterijos, vadybos ir pan. srityse, t. y. turės bent minimalias buhalterinės apskaitos žinias.

Domina platesnė informacija apie šią mokymo programą? Tuomet, laukiame Jūsų lužklausos el. paštu:

Kursų pradžia:

KLAIPĖDOJE 

2023-07-17 (2023-07-17 / 2023-11-08). 

Mokymai vykdomi kontaktiniu būdu, adresu: Rūtų g. 4, Klaipėda.

Netinkama data, forma? Skambinkite mob. 8 603 72822, padėsime!

Daugiau informacijos apie galimybę gauti finansavimą konkrečiai Jūsų atveju gali suteikti Užimtumo tarnybos specialistai. Susisiekite su savo mieste veikiančios UŽT konsultantu. 

Negavę Užimtumo tarnybos prie LR SADM finansuojamos vietos, galite mokytis savo ar įmonės, kuri sutinka apmokėti Jūsų mokslo išlaidas, lėšomis. Kursų kaina yra 2520 Eur.

Mielai atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus mob. tel. 8 603 72822 arba 8 699 37001.

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymo programos suteikiančios aukštą pridėtinę vertę

WEB puslapio kūrimas - reklama (PPC) ir optimizavimas (SEO) (5 sav., 25 d. d., 200 val.). Programos kodas 223002848. 

Tai mokymo programa suteikianti aukštos pridėtinės vertės kompetencijas. Baigęs programą asmuo gebės sukurti nesudėtingą internetinį puslapį, elektroninę parduotuvę, ją optimizuoti paieškos sistemoms, didinti svetainės matomumą internete pagal gerąsias praktikas. Sukurti ir optimizuoti reklamines kompanijas internetinėms svetainėms, planuoti reklamos biudžetus ir analizuoti rezultatus.

 

Skaityti daugiau...

Baigęs programą asmuo įgyja šias kompetencijas: 

  • Kurti ir administruoti sukurtą e. prekybos platformą.
  • Parduoti prekes ir paslaugas elektroniniu būdu.
  • Taikyti skaitmeninės komunikacijos kanalus rinkodaros tikslais ir svetainės žinomumo didinimui.
  • Projektuoti ir programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajas.

Įgytas kompetencijas asmuo galės pritaikyti šioje profesinėje veikloje: teikti paslaugas savarankiškai svetainių kūrimo ir optimizavimo srityje.

Kursų pradžia:

KLAIPĖDOJE 

2023-09-11 (2023-09-11/ 2023-10-13). 

Mokymai vykdomi kontaktiniu būdu, adresu: Rūtų g. 4, Klaipėda.

Netinkama data, forma? Skambinkite mob. 8 603 72822, padėsime!

Daugiau informacijos apie galimybę gauti finansavimą konkrečiai Jūsų atveju gali suteikti Užimtumo tarnybos specialistai. Susisiekite su savo mieste veikiančios UŽT konsultantu. 

Negavę Užimtumo tarnybos prie LR SADM finansuojamos vietos, galite mokytis savo ar įmonės, kuri sutinka apmokėti Jūsų mokslo išlaidas, lėšomis. Kursų kaina yra 2520 Eur.

Mielai atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus mob. tel. 8 603 72822 arba 8 699 37001.

Išsamesnė informacija ir registracija

Klaipėdos apskaitos mokykla
 8 699 37001
 
Kauno apskaitos mokykla
 8 603 72822
 
Vilniaus apskaitos mokykla
 8 606 85882
 

 

 

Kontaktinių kursų kalendorius:

Klaipėdos apskaitos mokykla

2023-10-17
Klaipėda
Vakarinė grupė
2023-10-23
Klaipėda
Dieninė grupė
2023-11-27
Klaipėda
Dieninė grupė
2023-11-27
Klaipėda
Dieninė grupė

Kauno apskaitos mokykla

2023-11-07
Kaunas
Dieninė grupė
2023-11-07
Kaunas
Dieninė grupė
2023-11-07
Kaunas
Dieninė grupė
2024-02-01
Kaunas
Dieninė grupė

Vilniaus apskaitos mokykla

2023-09-05
Vilnius
Vakarinė grupė
2023-10-03
Vilnius
Dieninė grupė
2023-10-03
Vilnius
Dieninė grupė
2023-10-03
Vilnius
Popietinė grupė
2023-11-28
Vilnius
Dieninė grupė
2023-11-28
Vilnius
Dieninė grupė
2023-11-28
Vilnius
Dieninė grupė

Specializuoti mokymai: