Profesinis suaugusiųjų mokymas Kaune

PROFESINIS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMAS FINANSUOJAMAS UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LR SADM LĖŠOMIS KAUNE

Jeigu Jūs negalite įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai dėl reikiamos kvalifikacijos ar kompetencijų trūkumo, Užimtumo tarnyba prie LR SADM gali pasiūlyti mokytis profesijos suteikdama finansavimą (subsidiją), tačiau yra tam tikrų sąlygų arba išlygų, apie kurias informuos specialistai. Kauno apskaitos mokykla – įstaiga, kuri pasiruošusi Jus priimti ir suteikti reikalingų žinių ir įgūdžių, kad sėkmingai pradėtumėte savo karjeros kelią. 

Mes siūlome ne vieną mokymosi programą, tad rekomenduojame prieš renkantis profesiją atvykti į asmeninę konsultaciją arba susisiekti su mumis programų aprašymuose pateiktais kontaktais, kad galėtumėte nuspręsti, kuris pasirinkimas labiausiai atitinka Jūsų lūkesčius, poreikius ir norus. Jei programų aprašymuose nurodyta Jums netinkanti mokslo metų pradžios data ar mokymosi forma, būtinai su mumis susisiekite, stengsimės rasti Jums palankų sprendimą.

 

Formaliojo profesinio mokymo programa

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (22,60 sav., 113 d.d., 900 val., 50 kr.). Programos kodas T43041102.

Kursų pradžia: 2024-09-04 (mokymosi laikotarpis: 2024-09-04 / 2025-02-14).  NORIU REGISTRUOTIS  

Baigę apskaitininko profesinio mokymo programą ir įgiję praktinių profesinių kompetencijų, pademonstravę savo žinias darbdaviams, galėsite nesunkiai rasti darbą apskaitos, finansų skyriuose, taip pat ir apskaitą vesti savarankiškai.

Asmenys mokomi su paklausiausiomis darbo rinkoje buhalterinės apskaitos programomis. Stengiamės, kad būsimieji specialistai būtų ruošiami praktiniam darbui atsižvelgiant į darbdavių keliamus reikalavimus, pageidavimus, pastebėjimus. Turėdami nemažai socialinių partnerių, mes suteikiame galimybę mokyklos mokiniams su jais susipažinti, prisistatyti ir, jei yra poreikis, pas juos įsidarbinti.

Mokymų vykdymo formos: mokyklinė bei pameistrystės.

Skaityti daugiau...

Šią formalią profesinio mokymo programą vykdo tik Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išduotą licenciją turinčios ir šiai programai keliamus aukštus reikalavimus atitinkančios mokyklos. UAB Kauno apskaitos mokykla yra viena iš licencijuotų mokyklų ir turinčių teisę vykdyti šią apskaitininko modulinę profesinio mokymo programą, kuri - skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis. Privalomas - vidurinis išsilavinimas su turima kvalifikacija*. 

 *Atkreipiame visų norinčių mokytis dėmesį! Kauno apskaitos mokykla vykdo mokymo programą, kuri žymima T raide (kodo priekyje, šiuo atveju T43041102),  reiškiančia suaugusiųjų tęstinį profesinį mokymą, vadinasi, pradedant mokytis, vien vidurinio išsilavinimo nepakanka. Remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis tvarkomis, reglamentuojančiomis profesinį mokymą, tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti arba asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją.  

Asmeniui, baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija, šiuo atveju Apskaitininko kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas (galiojantis visoje EU).

Norint įgyti visą apskaitininko profesinę kvalifikaciją, asmuo turi baigti visus tą programą sudarančius modulius:  

Buhalterinės apskaitos tvarkymas (10 kr.).

Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (15 kr.).

Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (10 kr.).

Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas (10 kr.).

Baigiamasis modulis – įvadas į darbo rinką (t. y. - praktinis mokymas realioje darbo vietoje, padėsiantis įtvirtinti įgytas apskaitininko kvalifikaciją sudarančias kompetencijas) (5kr.).

 Išsamesnį programos aprašą rasite šioje nuorodoje: Skaityti

 Kursų pradžia:

KAUNE 

2024-09-04 (2024-09-04 / 2025-02-14). NORIU REGISTRUOTIS  

Netinkama data, forma? Skambinkite mob. 8 603 72822, padėsime!

Per ilgą laiką Kauno apskaitos mokykla, ruošdama darbo rinkai buhalterius, apskaitininkus, administracijos darbuotojus ir kitus specialistus, sukūrė stiprią mokymo bazę, suformavo pedagogų profesionalų komandą, įgijo didelę bendradarbiavimo patirtį vykdydama formalias mokymo programas. Tad jei Jūs negalite įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, nes neturite reikiamos kvalifikacijos ar trūksta kompetencijų, Užimtumo tarnyba prie LR SADM gali pasiūlyti mokytis profesijos NEMOKAMAI, o Jūs galite pasirinkti mokymo įstaigą UAB Kauno apskaitos mokyklą. Negavus Užimtumo tarnybos prie LR SADM finansuojamos vietos, už mokymą mokama savo, įmonės lėšomis ir kt. Kredito kaina yra 59,3732 Eur. 

Mielai atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus mob. tel. 8 603 72822.

Neformaliojo profesinio mokymo programa

Apskaitos tvarkymo neformaliojo profesinio mokymo programa (13,50 sav., 68 d. d., 540 val., 30 kr.). Programos kodas N43041101.

Kursų pradžia: 2024-08-27 (2024-08-27 / 2024-11-29). Šiuos mokymus vykdo Vilniaus apskaitos mokykla, nuotoliniu būdu. Būtinai turite susisiekti su mokyklos atstovais, mob. 8 600 85598

Baigę apskaitos tvarkymo modulinę neformaliojo profesinio mokymo programą ir įgiję praktinių profesinių kompetencijų, pademonstravę savo žinias darbdaviams, galėsite nesunkiai rasti darbą apskaitos, finansų skyriuose, taip pat ir apskaitą vesti savarankiškai.

Asmenys mokomi su paklausiausiomis darbo rinkoje buhalterinės apskaitos programomis. 

Mokymų vykdymo formos: mokyklinė bei pameistrystės.

Skaityti daugiau...

Apskaitos tvarkymo neformaliojo profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitos tvarkymo darbuotojui parengti, kuris gebėtų registruoti ūkines operacijas buhalterinėje apskaitoje ir pildyti apskaitos registrus, suvesti apskaitos duomenis į apskaitos programas, tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą, apskaityti kasos ir banko operacijas, tvarkyti atsargų apskaitą, tvarkyti gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitą, tvarkyti mokėtinų sumų apskaitą, tvarkyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą, dokumentuoti pirkimus ir pardavimus, pildyti apskaitos registrus, tvarkyti pajamų ir sąnaudų apskaitą. Minimalus reikalavimas, norint mokytis pagal Apskaitos tvarkymo neformaliojo profesinio mokymo programą – vidurinis išsilavinimas.  Pabaigus šią programą įgyjamos Apskaitos tvarkymo darbuotojui reikalingos kompetencijos, išduodamas neformalaus mokymo pažymėjimas.

Mokymo programą sudarantys moduliai:  

Buhalterinės apskaitos tvarkymas (5 kr.).

Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (15 kr.).

Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (5 kr.).

Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas (5 kr.).

Išsamesnį programos aprašą rasite šioje nuorodoje: Skaityti

Per ilgą laiką Kauno apskaitos mokykla, ruošdama darbo rinkai buhalterius, apskaitininkus, administracijos darbuotojus ir kitus specialistus, sukūrė stiprią mokymo bazę, suformavo pedagogų profesionalų komandą, įgijo didelę bendradarbiavimo patirtį vykdydama neformalias mokymo programas. Tad jei Jūs negalite įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, nes neturite reikiamos kvalifikacijos ar trūksta kompetencijų, Užimtumo tarnyba prie LR SADM gali pasiūlyti įgyti profesiją NEMOKAMAI, o Jūs galite pasirinkti mokymo įstaigą UAB Kauno apskaitos mokyklą. Negavus Užimtumo tarnybos prie LR SADM finansuojamos vietos, už mokymą mokama savo, įmonės lėšomis ir kt. Kredito kaina yra 57,10 Eur.  

Kursų pradžia:

KAUNE 

2024-08-27 (2024-08-27 / 2024-11-29). Šiuos mokymus vykdo Vilniaus apskaitos mokykla, nuotoliniu būdu. Būtinai turite susisiekti su mokyklos atstovais, mob. 8 600 85598

Vyksta registracija į nuotolinius mokymus. Domina šis mokymosi būdas? Tuomet pasikalbėkime, mob. 8 600 85598

Dėl vietų klausti paskambinus mob. 8 603 72822.

Netinkama data, forma? Skambinkite mob. 8 603 72822, padėsime!

Mielai atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus mob. tel. 8 603 72822.

Išsamesnė informacija ir registracija

Klaipėdos apskaitos mokykla
 8 699 37001
 
Kauno apskaitos mokykla
 8 603 72822
 
Vilniaus apskaitos mokykla
 8 606 85882
 

 

 

Kontaktinių kursų kalendorius:

Klaipėdos apskaitos mokykla

2024-09-06
Klaipėda
Dieninė grupė
2024-09-10
Klaipėda
Dieninė grupė
2024-09-10
Klaipėda
Dieninė grupė

Kauno apskaitos mokykla

2024-09-03
Kaunas
Vakarinė grupė
2024-09-04
Kaunas
Dieninė grupė

Vilniaus apskaitos mokykla

2024-08-27
Vilnius
Dieninė grupė
2024-08-27
Vilnius
Dieninė grupė

Specializuoti mokymai: