Profesinis suaugusiųjų mokymas finansuojamas darbo biržos lėšomis Kaune ir Klaipėdoje

Profesinis suaugusiųjų mokymas finansuojamas Užimtumo tarnybos prie LR SADM lėšomis Klaipėdoje

 

Neformaliojo mokymo programos 

Buhalterių rengimo mokymo programa (7,6 sav., 304 val.). Kodas 223002210. Kaina 1 216 Eur

Tai yra neformali suaugusiųjų švietimo mokymo programa. Baigęs mokymo programą žmogus - geba tvarkyti įmonių buhalterinę apskaitą ir sudaryti finansinę atskaitomybę, t. y., jis įgyja kompetenciją). Programa skirta neturintiems buhalterinės apskaitos pagrindų ir norintiems įgyti buhalterinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių. Informuojame, kad mokymai vykdomi adresu: Klaipėdos apskaitos mokykla, Rūtų g. 4, Klaipėda.

Kursų pradžia:

KLAIPĖDOJE 

2019-09-03 (2019-09-03 / 2019-12-17)

2019-11-18 (2019-11-18 / 2020-01-14)

2020-02-05 (2020-02-05 / 2020-03-30)

Formaliojo mokymo programos

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa (22,5 sav., 900 val., 50 kr.). Programos kodas T43041101.

Programa parengta įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001) ir ją vykdo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išduotą licenciją turinčios ir šiai programai keliamus aukštus reikalavimus atitinkančios mokyklos. UAB Klaipėdos apskaitos mokykla yra viena iš licencijuotų mokyklų ir turinčių teisę vykdyti šią apskaitininko ir kasininko modulinę profesinio mokymo programą, kuri - skirta kvalifikuotam apskaitininkui ir kasininkui parengti, kuris gebėtų tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti. Privalomas - vidurinis išsilavinimas. Kad įgyti pilną apskaitininko ir kasininko profesinę kvalfikaciją, asmuo turi baigti visus tą programą sudarančius modulius: 

  • Apskaitos informacinės sistemos formavimas ir apskaitos registrų pildymas (10 kr.).
  • Ilgalaikio turto dokumentavimas ir registravimas apskaitoje (5 kr.).
  • Kasos ir banko operacijų dokumentavimas ir registravimas apskaitoje (5 kr.).
  • Atsargų apskaitos duomenų formavimas ir apskaitymas (5 kr.).
  • Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas (5 kr.).
  • Mokėtinų ir gautinų sumų duomenų formavimas ir apskaitymas (5 kr.).
  • Apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui duomenų formavimas ir apskaitymas (5kr.).
  • Finansinių ataskaitų rengimas (5 kr.).
  • Baigiamasis modulis - įvadas į darbo rinką (t.y., praktinis mokymas realioje darbo vietoje, padėsiantis įtvirtinti įgytas apskaitininko - kasininko kvalifikaciją sudarančias kompetencijas) (5kr.).

Išsamesnį programos aprašą rasite šioje nuorodojeSkaityti

Kursų pradžia:

KLAIPĖDOJE 

2019-12-04 (2019-12-04 / 2020-)

Suaugusiųjų profesinis mokymas UAB Klaipėdos apskaitos mokykloje vykdomas nuolatos. Per ilgą laiką, ruošiant darbo rinkai buhalterius, apskaitininkus, administracijos darbuotojus ir kitus specialistus, sukurta stipri mokymo bazė, suformuota pedagogų profesionalų komanda, įgyta didelė bendradarbiavimo patirtis vykdant neformalias ir formalias mokymo programas. Tad, jei Jūs negalite įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, nes neturite reikiamos kvalifikacijos ar trūksta kompetencijų, Užimtumo tarnyba prie LR SADM gali pasiūlyti dalyvauti profesiniame mokyme NEMOKAMAI, o mokymo įstaiga gali būti – UAB Klaipėdos apskaitos mokykla.

Mielai atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus mob. tel. 8 699 37001 arba 8 606 85882.

Išsamesnė informacija ir registracija

Klaipėdos apskaitos mokykla
 8 699 37001
 
Kauno apskaitos mokykla
 8 603 72822
 
Vilniaus apskaitos mokykla
 8 606 85882
 

 

 

Kontaktinių kursų kalendorius:

Klaipėdos apskaitos mokykla

2024-09-06
Klaipėda
Dieninė grupė
2024-09-10
Klaipėda
Dieninė grupė
2024-09-10
Klaipėda
Dieninė grupė

Kauno apskaitos mokykla

2024-09-03
Kaunas
Vakarinė grupė
2024-09-04
Kaunas
Dieninė grupė

Vilniaus apskaitos mokykla

2024-08-27
Vilnius
Dieninė grupė
2024-08-27
Vilnius
Dieninė grupė

Specializuoti mokymai: