Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

 
Ši programa yra tęstinio profesinio mokymo programa, o tai reiškia, kad joje gali dalyvauti asmenys turintys mažiausiai vidurinį išsilavinimą.
Svarbu! Tęstinio profesinio mokymo formaliąsias profesinio mokymo programas sudaro privalomieji moduliai (kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai ir baigiamasis modulis), kuriuos perėjus laikomas kvalifikacinis egzaminas siekiamai kvalifikacijai įgyti.
 

Apskaitos mokykla Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje yra viena iš licencijuotų mokyklų, turinčių teisę vykdyti šią apskaitininko modulinę profesinio mokymo programą, skirtą parengti kvalifikuotam apskaitininkui, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis.

 
Apskaitininko modulinės profesinio mokymo programos valstybinis kodas: T43041102.
Kursų trukmė: 22,6 sav. / 900 val. / 50 kr. 

Mokymai vyksta bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba prie LR SADM (buvusi Darbo birža), socialiniais partneriais bei pageidaujančiais mokytis už savo lėšas.

Programos moduliai:

 • Buhalterinės apskaitos tvarkymas (ugdoma kompetencija (-os): registruoti ūkines operacijas buhalterinėje apskaitoje ir pildyti apskaitos registrus, suvesti apskaitos duomenis į apskaitos programas) (10 kr.).
 • Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (ugdoma kompetencija (-os): tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą; apskaityti kasos ir banko operacijas; tvarkyti atsargų apskaitą, gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitą) (15 kr.).
 • Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (ugdoma kompetencija (-os): tvarkyti mokėtinų sumų apskaitą, apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą) (10 kr.).
 • Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas (ugdoma kompetencija (-os): dokumentuoti pirkimus ir pardavimus, pildyti apskaitos registrus; tvarkyti pajamų ir sąnaudų apskaitą) (10 kr.).
 • Baigiamasis modulis - įvadas į darbo rinką (t.y., praktinis mokymas realioje darbo vietoje, padėsiantis įtvirtinti įgytas apskaitininko kvalifikaciją sudarančias kompetencijas) (5kr.).

Bendrieji moduliai, kurie įeina į šią mokymo programą ir kurie skirti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose ir darbuotojų saugos ir sveikatos kompetencijoms ugdyti, integruojami į kompetencijoms įgyti skirtų modulių turinį. Apie tai asmenys yra informuojami sutarčių pasirašymo dieną, kai supažindinama su visu mokymo planu.

Baigus visus mokymo programą sudarančius modulius ir gavus teigiamus įvertinimus, laikomas kompetencijų vertinimo (kvalifikacinis) egzaminas. Išlaikius kvalifikacinį egzaminą asmuo gauna profesinio mokymo diplomą. Valstybės pripažintą APSKAITININKO kvalifikacijos pažymėjimą.

Kursų metu kiekvienas klausytojas gauna visą mokymuisi reikalingą medžiagą

 • buhalterinius dokumentus;
 • pratybų užduotis;
 • dalomąją medžiagą;
 • įstatymų rinkinius;
 • prieigą prie kompiuterinių ir buhalterinių programų.

Baigę apskaitininko profesinio mokymo programą ir įgiję praktinių profesinių kompetencijų, pademonstravę savo žinias darbdaviams, galėsite nesunkiai rasti darbą apskaitos, finansų skyriuose, o galbūt ir apskaitą vesti savarankiškai. Ši profesinio mokymo programa suteikia galimybę tęsti studijas kolegijose ar universitetuose, siekiant aukštojo mokslo išsilavinimo finansų srityje.

Mūsų mokymo centre, besimokantys asmenys, mokomi su paklausiausiomis darbo rinkoje buhalterinės apskaitos programomis. Stengiamės, kad būsimieji specialistai būtų ruošiami praktiniam darbui atsižvelgiant į darbdavių keliamus reikalavimams, pageidavimus, pastebėjimus. Turėdami nemažai socialinių partnerių, mes suteikiame galimybę mokyklos mokiniams su jais susipažinti, prisistatyti ir, jei yra poreikis, pas juos įsidarbinti.

Mokymus veda savo srities specialistai, praktikai, turintys ilgametę darbo patirtį.

Artimiausios šių mokymų datos:

 

2020-12-01 - Vilniaus apskaitos mokykloje.

2020-12-07 - Kauno apskaitos mokykloje.

2020-09-14  - Klaipėdos apskaitos mokykloje.

Išsamesnė informacija ir registracija

Klaipėdos apskaitos mokykla

   8 699 37001  

Kauno apskaitos mokykla

  8 606 85882 

Vilniaus apskaitos mokykla

  8 600 85598 

Papildoma informacija

 • Mokymų data: 2020-12-07
 • Miestas: Klaipėda
 • Grupė: Dieninė grupė
 • Laisvos vietos: 5
 • Kainą sudaro: Priimame asmenis su UT prie LR SADM arba įmonės finansavimu, taip pat galima mokytis už savo lėšas.
 • Vieta: UAB Klaipėdos apskaitos mokykla, Rūtų g. 4, Klaipėda
 • Laikas: I-V, 9.00 - 16.00 val.
 • Mokymų tipas: Dieninė grupė
 

Kursų kalendorius:

Klaipėdos apskaitos mokykla

2020-11-10
Klaipėda
Vakarinė grupė
2020-12-01
Klaipėda
Dieninė grupė
2020-12-07
Klaipėda
Dieninė grupė
2021-02-09
Klaipėda
Vakarinė grupė
2021-02-19
Klaipėda
Savaitgalinė grupė

Kauno apskaitos mokykla

2021-02-07
Kaunas
Dieninė grupė
2021-02-08
Kaunas
Dieninė grupė
2021-03-15
Kaunas
Vakarinė grupė

Vilniaus apskaitos mokykla

2020-11-23
Vilnius
Dieninė grupė
2021-01-12
Vilnius
Nuotoliniai mok.
2021-01-12
Vilnius
Rytinė grupė
2021-02-03
Vilnius
Rytinė grupė

Specializuoti mokymai: