Darbo užmokesčio, komandiruočių apskaičiavimas

Darbo užmokesčio, komandiruočių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo tvarka

Seminaras skirtas - įmonės darbuotojams, kuriems reikia arba trūksta žinių darbo užmokesčio ir komandiruočių apskaitoje ir apmokestinime.

Seminaro metu nagrinėjamos temos:

I dalis. Darbo užmokesčio apskaita ir apmokestinimas bei naujausi pakeitimai:

 • Darbo užmokesčio formos ir sistemos.
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimo dokumentai.
 • Darbo laikas. Darbo užmokesčio apmokėjimo tvarka.
 • Kompensuojamosios išmokos darbo sąlygomis, nukrypstančiomis nuo normalių.
 • Išskaitos iš darbo užmokesčio.
 • Vidutinis darbo užmokestis.
 • Poilsio laikas. Atostogos. Atostoginių apskaičiavimas ir jų apmokėjimas.
 • Nauja kompensacijos už nepanaudotas atostogas tvarka nuo 2015 m. gruodžio 1 d.
 • Darbo sutarties nutraukimas. Išeitinė išmoka.
 • Pajamų, susijusių su darbo santykiais apmokestinimo tvarka.
 • Naujų darbo užmokesčio dydžių taikymas, pasikeitus minimaliajai mėnesinei algai ir kitiems baziniams dydžiams.

II dalis. Komandiruočių apskaita ir apmokestinimas bei naujausi pakeitimai:

 • Komandiruotės esmė. Siuntimas į komandiruotę. Garantijos komandiruotės metu.
 • Dienpinigiai.
 • Komandiruočių išlaidos: • Kelionės išlaidos; • Gyvenamojo ploto išlaidos; • Išvykimo dokumentų tvarkymo, draudimo išlaidos; • Valiutos keitimo išlaidos; • Kitos komandiruočių metu patirtos išlaidos.
 • Dokumentai, pagrindžiantys komandiruočių išlaidas.
 • Komandiruočių išlaidų registravimas buhalterinėje apskaitoje.
 • Komandiruočių sąnaudų priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.
 • Komandiruočių kompensacijų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu, socialinio draudimo įmokomis.
 • Komandiruočių reglamentavimas nuo 2015 m. liepos 1 d.

Seminaro trukmė - 8 ak. val.

Mokymus veda:

UAB Klaipėdos apskaitos mokyklos lektoriai.

Artimiausia seminaro data ir registracija - Mokymų kalendoriuje.

Išsamesnė informacija ir registracija

Klaipėdos apskaitos mokykla
 8 699 37001
 

 

Kauno apskaitos mokykla
 8 603 72822
 

 

Vilniaus apskaitos mokykla
 8 699 37001
 

Kursų kalendorius:

Klaipėdos apskaitos mokykla

2021-11-09
Klaipėda
Vakarinė grupė Kontaktiniai mok.
2021-11-23
Klaipėda
Dieninė grupė
2021-11-27
Klaipėda
Savaitgalinė gr.

Kauno apskaitos mokykla

2021-11-08
Kaunas
Nuotoliniai mok.
2021-11-29
Kaunas
Dieninė grupė
2021-11-29
Kaunas
Dieninė grupė
2022-02-01
Kaunas
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė

Vilniaus apskaitos mokykla

2021-11-15
Vilnius
Dieninė grupė
2021-12-10
Vilnius
Rytinė grupė

Specializuoti mokymai: