Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

 

Ši programa yra tęstinio profesinio mokymo programa, kurią gali rinktis asmenys, turintys mažiausiai vidurinį išsilavinimą.

Svarbu! Tęstinio profesinio mokymo formaliąsias profesinio mokymo programas sudaro privalomieji moduliai (kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai ir baigiamasis modulis), kuriuos perėjus laikomas kvalifikacinis egzaminas siekiamai kvalifikacijai įgyti.

Apskaitos mokykla Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje yra viena iš licencijuotų mokyklų, turinčių teisę vykdyti šią apskaitininko modulinę profesinio mokymo programą, skirtą parengti kvalifikuotus apskaitininkus, gebančius savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, turto ir įsipareigojimų dokumentus ir juos registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis.

 

Apskaitininko modulinės profesinio mokymo programos valstybinis kodas: T43041102.

Kursų trukmė: 22,6 sav. / 900 val. / 50 kr. 

Mokymai vyksta bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba prie LR SADM (buvusi Darbo birža), socialiniais partneriais, taip pat priimami pageidaujantys mokytis už savo lėšas.

Programos moduliai:

Buhalterinės apskaitos tvarkymas (10 kr.). 

Ugdomos kompetencijos: registruoti ūkines operacijas buhalterinėje apskaitoje ir pildyti apskaitos registrus, suvesti apskaitos duomenis į apskaitos programas.

Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (15 kr.).

Ugdomos kompetencijos: tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą, apskaityti kasos ir banko operacijas, tvarkyti atsargų apskaitą, gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitą.

Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje (10 kr.).

Ugdomos kompetencijos: tvarkyti mokėtinų sumų apskaitą, apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą.

Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas (10 kr.).

Ugdomos kompetencijos: dokumentuoti pirkimus ir pardavimus, pildyti apskaitos registrus, tvarkyti pajamų ir sąnaudų apskaitą.

Baigiamasis modulis – įvadas į darbo rinką (5kr.).

Praktinis mokymas realioje darbo vietoje, padedantis įtvirtinti įgytas, apskaitininko kvalifikaciją sudarančias kompetencijas.

Bendrieji moduliai, kurie įeina į šią mokymo programą ir kurie skirti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose ir darbuotojų saugos ir sveikatos kompetencijoms ugdyti, integruojami į kompetencijoms įgyti skirtų modulių turinį. Apie tai asmenys yra informuojami sutarčių pasirašymo dieną, kai supažindinama su visu mokymo planu.

Baigus visus mokymo programą sudarančius modulius ir gavus teigiamus įvertinimus, laikomas kompetencijų vertinimo (kvalifikacinis) egzaminas. Išlaikęs kvalifikacinį egzaminą asmuo gauna profesinio mokymo diplomą, valstybės pripažintą APSKAITININKO kvalifikacijos pažymėjimą.

Kursų metu kiekvienas dalyvis gauna visą mokymuisi reikalingą medžiagą

 • buhalterinius dokumentus;
 • pratybų užduotis;
 • dalijamąją medžiagą;
 • įstatymų rinkinius;
 • prieigą prie kompiuterinių ir buhalterinių programų.

Baigę apskaitininko profesinio mokymo programą ir įgiję praktinių profesinių kompetencijų, pademonstravę savo žinias darbdaviams, galėsite nesunkiai rasti darbą apskaitos, finansų skyriuose, taip pat ir apskaitą vesti savarankiškai. Ši profesinio mokymo programa suteikia galimybę tęsti studijas kolegijose ar universitetuose, siekiant aukštojo mokslo išsilavinimo finansų srityje.

Apskaitos mokykloje Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje besimokantys asmenys mokomi su paklausiausiomis darbo rinkoje buhalterinės apskaitos programomis. Stengiamės, kad būsimieji specialistai būtų ruošiami praktiniam darbui atsižvelgiant į darbdavių keliamus reikalavimus, pageidavimus, pastebėjimus. Turėdami nemažai socialinių partnerių, mes suteikiame galimybę mokyklos mokiniams su jais susipažinti, prisistatyti ir, jei yra poreikis, pas juos įsidarbinti.

Mokymus veda savo srities specialistai, praktikai, turintys ilgametę darbo patirtį.

Artimiausios šių mokymų datos:

 
 
 

Išsamesnė informacija ir registracija

Klaipėdos apskaitos mokykla
 8 699 37001
 

 

Kauno apskaitos mokykla
 8 603 72822
 

 

Vilniaus apskaitos mokykla
 8 600 85598
 

 

Papildoma informacija

 • Mokymų data: 2022-03-07
 • Miestas: Kaunas
 • Grupė: Dieninė grupė
 • Laisvos vietos: 12
 • Kaina: Priimame asmenis su UT prie LR SADM arba įmonės finansavimu, taip pat galima mokytis už savo lėšas.
 • Vieta: Kauno apskaitos mokykla, Vytauto pr. 29, Kaunas
 • Laikas: 8.30 - 15.00 val.
 • Mokymų tipas: Dieninė grupė
 

Kursų kalendorius:

Klaipėdos apskaitos mokykla

2022-01-24
Klaipėda
Dieninė grupė
2022-01-24
Klaipėda
Dieninė grupė
2022-01-24
Klaipėda
Nuotoliniai mok. dieninė grupė
2022-03-01
Klaipėda
Dieninė grupė
2022-03-18
Klaipėda
Savaitgalinė grupė

Kauno apskaitos mokykla

2022-02-01
Kaunas
Nuotoliniai mok. vakarinė grupė
2022-03-07
Kaunas
Dieninė grupė
2022-03-07
Kaunas
Dieninė grupė

Vilniaus apskaitos mokykla

2021-12-10
Vilnius
Rytinė grupė
2021-12-10
Vilnius
Rytinė grupė
2022-03-01
Vilnius
Dieninė grupė

Specializuoti mokymai: