Biuro administravimo kursai

Per 100 val. trukmės produktyvius ir konkrečius mokymus Jūs įgysite žinių ir įgūdžių, reikalingų sėkmingam biuro administratoriaus darbui.

Kam skirti šie kursai?

Pradedantiesiems biuro darbuotojams, kuriems reikia sudaryti ir tvarkyti darbuotojų asmens bylas, darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo užmokesčio apskaitos dokumentus bei mokesčius, susijusius su darbo užmokesčiu, tvarkyti kitus įmonės dokumentus, parengti bylas perdavimui į įmonės archyvą ir daug kitų atsakingų darbų.

Siūlome Jums produktyvią, konkrečią ir į šių dienų tendencijas orientuotą programą:

Mokymų moduliai Akademinės valandos
Dokumentų rengimas, valdymas ir archyvavimas

Mokomasi rengti įvairios paskirties dokumentus bei jų priedus, juos tinkamai įforminti, registruoti, sisteminti į bylas. Praktikuojamasi sudaryti dokumentacijos planą, sutvarkyti bylas prieš perduodant jas į archyvą, vesti bylų apskaitą, aptariama, kaip tinkamai saugoti dokumentus.

40 val.
Buhalterinės apskaitos pagrindai

Supažindinama ir mokomasi pildyti pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus, apskaičiuoti darbo užmokestį, vidutinį darbo užmokestį, priemokas, kompensacijas ir išmokas už darbo, ligos ir poilsio dienas, nepanaudotas atostogas ir kt.

28 val.
Darbo teisė

Supažindinama su naujomis sutarčių formomis, rūšimis, atleidimo iš darbo pagrindais. Aptariami darbo sutarčių sudarymo, vykdymo bei nutraukimo ypatumai. Nagrinėjamas darbo sutarties turinys, sąlygos bei dažniausiai pasitaikančios darbo sutarties sudarymo, vykdymo bei nutraukimo klaidos ir pan. Aptariami praktiniai darbuotojų poilsio laiko organizavimo aspektai, atostogų suteikimo tvarka, taip pat darbo drausmės procedūrų reguliavimas bei materialinės atsakomybės klausimai.

24 val.
Darbų sauga ir jos pritaikymas įmonėje

Mokomasi tvarkyti, užsipildyti įmonės, įstaigos darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentus pagal galiojančius LR įstatymus.

8 val.
Iš viso: 100 val.

 

Jūsų patogumui siūlome šiuos kursų lankymo būdus:

daycolor DIENINIS 9.00-12.15 val. I-V 5 savaitės
eveniingtuscias color POPIETINIS 13.00-16.15 val. I-V 5 savaitės
eveniingcolor VAKARINIS 17.30-20.30 val. II, III, IV 8 savaitės

Mokymus veda - savo srities specialistai

Artimiausia kursų data ir registracija - Mokymų kalendoriuje

Išsamesnė informacija

8 46 412064 | 8 699 37001

 

Kursų kalendorius:

2017-03-23
Kaunas
Vakarinė grupė
2017-03-29
Klaipėda
Vakarinė grupė
2017-04-05
Klaipėda
Dieninė grupė
2017-04-24
Kaunas
Dieninė grupė
2017-04-24
Vilnius
Dieninė grupė
2017-04-25
Kaunas
Dieninė grupė
2017-05-08
Klaipėda
Dieninė grupė
2017-05-08
Klaipėda
Dieninė grupė
2017-05-15
Kaunas
Dieninė grupė
2017-05-15
Klaipėda
Dieninė grupė
2017-05-15
Vilnius
Dieninė grupė
2017-05-22
Klaipėda
Dieninė grupė
2017-05-29
Vilnius
Dieninė grupė
2017-05-30
Kaunas
Vakarinė grupė
2017-09-05
Vilnius
Vakarinė grupė

Seminarų kalendorius:

2017-04-06
Klaipėda
Seminaras
2017-04-12
Klaipėda
Seminaras